Parkinson Katowice

Wikipedia cytat o objawach Parkinsona

Parkinson Katowice
Do objawów prodromalnych (poprzedzających chorobę) zalicza się: sztywność osobowości depresję zaparcia zapalenie łojotokowe skóry parestezje kończyn dyskretne zaburzenia węchowe. Podstawowymi objawami są: bradykinezja ? spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów (balansowania kończyn górnych) i akineza (trudności w rozpoczęciu ruchów) sztywność mięśniowa (plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego, twarz maskowata) drżenie spoczynkowe.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Parkinsona

Choroba Parkinsona- opis z Wikipedii

Choroba Parkinsona, drżączka poraźna (używany jest skrótowiec PD od ang.
Parkinson?s disease, łac.
morbus Parkinsoni, paralysis agitans) ? samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. Nazwa pochodzi od nazwiska londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia (jego podłoże anatomiczne i biochemiczne poznano jednak dopiero w latach 60.
XX wieku).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Parkinsona

Neurolog diagnozuje Parkinsona

Żeby poprawnie zdiagnozować chorobę Parkinsona należy koniecznie udać się do neurologa specjalisty albo najlepiej do kliniki, która specjalizuje się w leczeniu i diagnozowanie tego typu chorób.
Dopiero wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić ze stuprocentową pewnością czy taką chorobę mamy.
Lekarze wykonują szereg badań aby potwierdzić diagnozę, między innymi temu tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny. Dopiero takie badania pozwalają na postawienie odpowiedniej diagnozy..

Widok do druku:

Parkinson Katowice